DB_etc16
COMPANY INFO
산업제어 및 빌딩제어문화를 리드해 나가는 협성기전
HOME    I   CHÚNG TÔI LÀ AI    I   Mạng lưới    
Mạng lưới
HS TECH được thành lập năm 2013 với lĩnh vực chủ yếu là kinh doanh và phát triển thiết bị điều khiển tự động.
TIONE được thành lập vào năm 2016 để phát triển kinh doanh về cảm biến và hệ thống radar trong:

1.HS TECH
HS TECH HVAC Equipment PLC
“Destination for Automatic Control”
- INSTRUMENT FOR AUTOMATIC CONTROL
- ENVIRONMENT SENSORS
- CONTROL SYSTEM & SW
- VALES & CONTROLLERS
- HVAC CONSULTING & SERVICE
2.TIONE

Nhà máy
가스 감지, 물체 감지,온,습도 감지

An ninh
무인 경비 시스템 도난 방지, 물체 감지

Y tế
U-헬스 비접촉 측정

Tự động hóa
졸음, 응급, 충돌 방지, 자율 주행&주차

Quốc phòng
야간 휴대 탐지,벽 투시, 땅굴 탐지

Cứu hộ
매몰자 탐지, 생체 신호 탐지

Giao thông
스마트 도로, 신호 조절,교통량 탐지

Ứng dụng trong nhà
홈 시큐러티, 스마트 홈, 인간 맞춤 가전

V.v..
SI, 재실탐지, 스마트 ,화장실, 3D, 핀테크, etc
Hyupsung     Location Contact Us l
DB_etc16
Tầng 2, nhà số 68, ngõ 116 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
TEL: 070-4397-1751 l FAX: 031-8016-3510 l Internet Phone: +82-(0)70-4006-3450 l
E-mail: hyupsung@unitel.co.kr l      Copyright 2003-2016 HYUPSUNG All right reserved.

go top