DB_etc16
BUSINESS SOLUTION
산업제어 및 빌딩제어문화를 리드해 나가는 협성기전
HOME    I   CUNG CẤP GIẢI PHÁP    I   NHÀ MÁY / CÔNG NGHỆ CAO    
NHÀ MÁY / CÔNG NGHỆ CAO
Lĩnh vực hoạt động
 • - Hệ thống PLC, DCS
 • - Quan trắc môi trường
 • - Tiện ích
 • - Tín hiệu đầu vào, xử lý nước thải
 • - Hệ thống điện
 • - Thiết bị/điện
Tham khảo (Có kinh nghiệm cao trong thi công tự động hóa khu phòng sạch ở Hàn Quốc)
 • Samsung Semiconductor
 •  - 3Line ~ Most recent FAB
 •  - Line remodeling
 •  - HVAC, Power, DI, Exhausting line Automatic Control
 • Samsung Display
 • Suwon Nano-material FAB
 • Songdo RFID/USN
 • Hana Micron FAB
 • Rohm&Haas
 • Samsung Display Vietnam
Hyupsung     Location Contact Us l
DB_etc16
Tầng 2, nhà số 68, ngõ 116 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
TEL: 070-4397-1751 l FAX: 031-8016-3510 l Internet Phone: +82-(0)70-4006-3450 l
E-mail: hyupsung@unitel.co.kr l      Copyright 2003-2016 HYUPSUNG All right reserved.

go top