DB_etc16
BUSINESS SOLUTION
산업제어 및 빌딩제어문화를 리드해 나가는 협성기전
HOME    I   CUNG CẤP GIẢI PHÁP   I   GMP/Bệnh viện    
GMP/Bệnh viện
Lĩnh vực hoạt động
 • - Mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm, kho bảo quản kiểm
  soát nhiệt độ, độ ẩm, áp suất.
 • - CMS (Hệ thống kiểm soát liên tục), Incubators
 • - Lập biểu đồ và Xác nhận
 • - Hệ thống điều khiển HVACÁnh sáng/Tiện ích/Điện
Tham khảo (Nhiều kinh nghiệm trong hệ thống phòng sạch ở Hàn Quốc)
 • Samsung Biologistics
 • Seoul Children’s hospital
 • Chungang University Hospital
 • Daejeon Hospital
 • Cancer Center for Seoul National University HospitalHyupsung     Location Contact Us l
DB_etc16
Tầng 2, nhà số 68, ngõ 116 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
TEL: 070-4397-1751 l FAX: 031-8016-3510 l Internet Phone: +82-(0)70-4006-3450 l
E-mail: hyupsung@unitel.co.kr l      Copyright 2003-2016 HYUPSUNG All right reserved.

go top