DB_etc16
BUSINESS SOLUTION
산업제어 및 빌딩제어문화를 리드해 나가는 협성기전
HOME    I   CUNG CẤP GIẢI PHÁP   I   Môi trường   
Môi trường
Hệ thống điều khiển
  • Điều khiển và kiểm soát điện
  • Điều khiển HVAC/Tiện ích
  • Điều khiển không khí/Nước thải
  • Thiết kế và phát triển bảng mạch PLC
SI
  • Hệ thống điều khiển tiện ích toàn diện
  • Hệ thống báo động tự động
  • Hệ thống quản trị sản xuất
  • Nhiều giải pháp khác nhau về điều khiển
Hyupsung     Location Contact Us l
DB_etc16
Tầng 2, nhà số 68, ngõ 116 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
TEL: 070-4397-1751 l FAX: 031-8016-3510 l Internet Phone: +82-(0)70-4006-3450 l
E-mail: hyupsung@unitel.co.kr l      Copyright 2003-2016 HYUPSUNG All right reserved.

go top