DB_etc16
CONTACT
산업제어 및 빌딩제어문화를 리드해 나가는 협성기전
HOME    I   KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI    I   LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI    
CONTACT US
Là công ty đứng đầu trong lĩnh vực điều khiển tự động hóa ở Hàn Quốc
Yêu cầu về báo giá và kỹ thuật
 • TEL:070-4397-1751
 • FAX:+82-(0)31-8016-3510
 • E-mail:hyupsung@unitel.co.kr
Địa chỉ trụ sở chính
 • #409, U-Space2 B, 670 Daewangpangyo-ro, Bundang-Gu, Seongnam-Si,
 • Gyeonggi-Do, South Korea
 • Mã vùng: 13494
Khu nhà máy 1 (Pyeongtaek)
 • 10-7, Sandan-ro 15beon-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
 • Mã vùng:17744
Khu nhà máy 2 (Giheung)
 • 34, Giheungdanji-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Khu nhà máy 3 (Asan)
 • 9, Yunposun-ro 475beon-gil, Sinnam-ri, Dunpo-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea
Chi nhánh tại Việt Nam (Hà Nội)
CÔNG TY TNHH HYUPSUNG VINA
 • Tầng 2, nhà số 68, ngõ 116 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân,
 • Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại liên lạc : +84-(0)4-7300-1982/+84-(0)4-7300-1986
  FAX: +84-(0)4-7300-1982
  Internet Phone: +82-(0)70-4006-3450
  E-mail: vinahyupsung@gmail.com
Hyupsung     Location Contact Us l
DB_etc16
Tầng 2, nhà số 68, ngõ 116 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
TEL: 070-4397-1751 l FAX: 031-8016-3510 l Internet Phone: +82-(0)70-4006-3450 l
E-mail: hyupsung@unitel.co.kr l      Copyright 2003-2016 HYUPSUNG All right reserved.

go top