DB_etc16
BUSINESS SOLUTION
산업제어 및 빌딩제어문화를 리드해 나가는 협성기전
HOME    I   CUNG CẤP GIẢI PHÁP   I   Môi trường    
Môi trường
Lĩnh vực hoạt động
  • - Phân tích chất lượng nguồn nước thải
  • - Bảo trì thiết bị phân tích
  • - Theo dõi chất lượng không khí
Tham khảo
  • Samsung Semiconductor/Display Waste Water Plant
  • Automatic Control Works for UPW/DI
  • Samsung Semiconductor/Display Rooftop Air Ventilation
  • Local Waste Water Plants (Suwon, Guri and etc…)
Hyupsung     Location Contact Us l
DB_etc16
Tầng 2, nhà số 68, ngõ 116 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
TEL: 070-4397-1751 l FAX: 031-8016-3510 l Internet Phone: +82-(0)70-4006-3450 l
E-mail: hyupsung@unitel.co.kr l      Copyright 2003-2016 HYUPSUNG All right reserved.

go top